Ana Sayfa  

Eksimer Laser

EKSİMER LAZER TEDAVİSİ NEDİR?

Bu tedavi şekli korneanın şeklinin ve kırıcılığının lazer ışınları ile düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem miyop olan hastada korneanın 6-7 mm merkezine, hipermetrop olan hastada korneanın 6.5-9,5 mm çevre kısmına lazer enerjisi uygulanarak yapılır.  Astigmatı olan hastalarda ise; astigmatın yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak  veya düz aks dikleştirilerek sonuç elde edilebilir.  Bu işlemler tek tek yapılabileceği gibi bazı hastalarda kombine edilebilir.

EKSİMER LAZER TEDAVİSİNİN TİPLERİ NELERDİR?

Eksimer Lazer Tedavisi iki tarzda uygulanır.

1) YÜZEYEL AMELİYATLAR : KORNEAYA HERHANGİ BİR KESİ YAPILMADAN, EPİTEL KAZINARAK YAPILAN AMELİYATLAR

PRK-LASEK: Lazer, hastanın korneasına direkt uygulanır.  Eskiden daha çok düşük numaralarda tercih edilen bir yöntem olmasına karşın günümüzde gelişen yöntemlerle her numaraya uygulanabilmektedir.  En önemli avantajı kornea kalınlığının korunmasıdır. Korneası ince hastalarda tercih edilir  Hastanın ameliyattan sonra miyop ise 3 gün, hipermetrop ise  4-5 gün kontakt lens takmasını gerektirir.  Hastanın epiteli iyileşene kadar (2-3 gün) gözde yanma batma sulanma şikayetleri olur ki, bu en önemli dezavantajıdır.

• Avantajı:

 1. Kornea kalınlığının korunması, ince kornealarda yapılabilmesi
 2. Kornea topografisi ideal ölçülerde olmayan hastalarda güvenilir olması
 3. Özellikle orta yaş bayanlarda oluşan kuru göz şikayetleri daha düşük olması.
 4. Korneada herhangi bir kesi yapılmadığı için risklerinin daha düşük olması.

• Dezavantajı:

 1. Ameliyat sonrası 3-5 gün yanma batma ve işgücü kaybı
 2. Ameliyat sonrası 3-5. günde görmede bulanma ve 1-2 haftalık bulanık görme ve görmede dalgalanma süreci.
   - Bu süreç hastalarda genelde bir endişeye neden olmaktadır. Özellikle gözlerden birinin daha iyi diğerinin daha az görebilmesi bu endişeyi arttırmaktadır. Bütün bu olanlar sadece iyileşen göz epitelinin düzensizliklerine bağlıdır ve  NORMALDİR.
 3. Sonuç görme seviyesine ulaşmanın15 gün ile 3 ay arasında uzayabilmesi.

NO TOUCH LASER
Eksimer laserle yapılan bir yüzey ablasyonu yöntemidir.  Avantaj açısından PRK ve LASEK adı verilen yüzey ablasyonu yöntemlerinden farkı yoktur. Ameliyat tekniği olarak fark kornea epitelinin PTK adı verilen excimer laser modu ile kaldırılmasıdır.  Ancak kornea epitelinin kalınlık dağılımı tüm yüzeyde her hastada aynı olmadığı için numara düzeltilmesinde hassasiyeti düşürmektedir. Bu yüzden 1.0-1.5 numara altı miyoplarda düzeltme hassasiyetini önemli şekilde bozabilir. 

Dezavantaj olarak :

 1. Operasyon sonrası 3 gün aşırı ağrı, yanma ve işgücü kaybı
 2. Üç gün boyunca banyo yapılamaması
 3. Düşük numara miyoplarda hasta mutluluğunun düşük olması
 4. 5.0 numara üzeri miyoplarda haze (korneada bulanma) riski
 5. Hipermetrop ve 2 numaradan büyük astigmatlara yapılamaması
 6. Yaranın açık kalma süresi uzun olduğu için enfeksiyon riskinin yüksek olması
 7. En iyi görme düzeyine ulaşmanın 15 gün ile 3 ay arasında değişmesi

Avantajları: 

PRK-LASEK adı verilen diğer yüzey ablasyonu yöntemlerinden farkı yoktur.

2) LAMELLER  (FLAP ALTINA LASER)  AMELİYATLAR

İki şekilde yapılır:
1) LASIK (MİKROKERATOM YANİ BIÇAK İLE KESİ)
2) FEMTOSECOND LASER KESİ (INTRALASIK) [BICAKSIZ LASIK]

LASIK: Kornea (Tüm kalınlığı 500-550 mikron) üzerinden özel bir bıçak ile 130 mikron (3 saç teli kalınlığında) bir kapak gibi kaldırılır.  Lazer enerjisi bu kapağın altına uygulanır ve ardından bu kapak kapatılır. 

• Avantajları:

 1. Görme  erken dönemde düzelir (1-7 gün)
 2. PRK da olan operasyon sonrası olabilecek ağrı, yanma batma bu işlemde görülmez veya çok kısa sürelidir.

• Dezavantajı:

 1. Korneası ince hastalarda tercih edilmez.
 2. Kornea yapısında anomali olan hastalarda aşırı incelme ve görme bozuklukları ortaya çıkabilir (Korneal ektazi)
 3. Ameliyat sonrası kuru göz şikayetlerinin  fazla olması
 4. Kesi kalınlığında sapma miktarı + 20 mikron çıvarındadır. (Sınırda ince kornealarda sorun olabilir)
 5. Mekanik bir işlemdir; düzensiz kesi, komplike gibi risklerin bulunması.
 6. Kesi sırasında sıvı korneada hafif  ama geçici ödeme yol açabilir; erken ama geçici görsel bulanıklık, numarada az düzelme gibi problemler ortaya çıkabilmesi.

FEMTOSECOND LASER ile KESİ (INTRALASIK):
Kesi işlemi bıçak yerine laser ile yapılır. Burada hassasiyet ve güvenirlilik ön plandadır.

Avantajları:

 1. Erken görme sağlanması
 2. PRK da olan operasyon sonrası olabilecek ağrı, yanma batma bu işlemde görülmemesi veya çok kısa süreli olması.
 3. Operasyon sonrası 1 günde  LASIK ten daha iyi görme  sağlanması (Kuru işlem)
 4. Mekanik bir işlem olmadığı için komplike kesi riskinin çok düşük olması
 5. Kesi komplike olsa bile kornea ile bağlantısı devam ettiğinden işlem sonlandırıldığında korneada kalıcı etki bırakmaması
 6. Kesi kalınlık hassasiyetinin çok yüksek olması (+3-7 mikron)
 7. İnce korneada güvenlidir
 8. Kuru göz riski düşüktür
 9. Kuru bir işlem olduğu için lasik tedavisinde görülen kornea su oranı değişiklerinin yaşanmaması nedeni ile ödeme bağlı numara sonuçlarında sapmanın düşük olması.
 10. Wavefront tedavide hassasiyeti arttırması

Dezavantajları

 1. Lasikten 1-2 dakika daha uzun sürmesi
   - Kliniğimizdeki Femtosecond laser de işlem aynı yatakta yapılır, yer değiştirilmez, kesi sonrası hava baloncukları olmadığı için eksimer laser için beklemek gerekmez
 2. Operasyon sonrası 1. hafta inflamasyon (DLK):Yüksek enerji nedenlidir, eski femtosecond laserlerde sıktır (15-30 Hz)
   - Kliniğimizdeki Femtosecond laser ile bildirilmemiştir; düşük enerji kullanır. 1000 Hz hızla çalışır.
 3. Post –op geçici ışık hassasiyeti (2-8 hafta): Yüksek enerji nedenli (15-30 Hz ile sık)
   - Kliniğimizdeki Femtosecond laser ile bildirilmemiştir; düşük enerji kullanır. 1000 Hz hızla çalışır
 4. Pahalıdır: İşlem başına kart okutulmakta ve üretici firmaya para ödenmektedir

SONUÇ OLARAK ÖZETLENİRSE:

 • YÜZEY AMELİYATLARI KONFORSUZ, UZUN GÖRSEL İYİLEŞME SÜRELİ AMA GÜVENLİDİR
 • LASIK KONFORLU, UCUZ ANCAK NADİR DE OLSA KOMPLİKASYON GÖRÜLEBİLEN BİR CERRAHİDİR
 • INTRALASİK KONFORLU, GÜVENLİ ANCAK PAHALI BİR YÖNTEMDİR

WAVEFRONT TEDAVİSİ

Buraya kadar anlatılanlar laser için korneanın hazırlanış yöntemleri idi. Wavefront sistemi bir bilgisayar yazılımıdır. Gözün haritasının çıkartılması ve bilgisayar yardımı ile analiz edilerek göze tamamen kendisine özel lazer yapılması işlemidir. Standart laser sistemleri gözü bir düzlem kabul eder ve her tarafına eşit enerji uygular. Ancak göz standart düzgün bir yüzey değildir ve bölgesel düzensizliklere bağlı bölgesel kırıcılık farklılıkları vardır. En önemlisi eğimlidir ve dış kısmına doğru eğim nedeni ile enerji yansıması olur. Wavefront tedaviler hem bu eğimi hesaplayarak yansıyan enerji miktarını telafisini sağlar; GERÇEK OPTİK ZON SAĞLANIR; hem de bölgesel düzensizliklerin ekstra laser atışı ile düzeltilmesini ve mükemmele yakın bir optik yüzey sağlanmasına çalışır. Hem yüzeysel (PRK/LASEK) hem de flepli (LASIK- INTRALASIK) ameliyatlar ile uygulanabilir.
Gözün daha ince kusurları da düzeltileceği için özellikle gece daha (%10) kaliteli görme imkanı sunar. Gündüzleri ışık daha fazla olduğu için fark belli olmayabilir.