Ana Sayfa  

Eksimer Laser Hasta Bilgilendirme Formu

EKSİMER LASER - MİYOPİ - HİPERMETROPİ - ASTİGMATİZMA WAVEFRONT INTRALASIK - (BIÇAKSIZ FEMTOSECOND LASER İLE KESİ) TEDAVİSİ HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

Doçent Doktor M. Koray Budak

Eksimer lazer ile refraksiyon kusurlarının tedavisi yıllardır tüm dünyada başarı ile uygulanmaktadır.  Gelişen teknoloji bu ameliyatın sorunsuz bir şekilde yapılmasına olanak tanımıştır. Aşağıda bu ameliyata karar veren sizlere önerilerimiz ve merak ettiğinizi düşündüğümüz konular yer almaktadır.

GÖZÜN FONKSİYON GÖRMESİ

Göz bir kamera gibi fonksiyon görür.  Bu sistemin 2 adet optik noktası vardır. 1) Kornea: Saat camı gibi gözün önündeki saydam penceredir. 2) Lens: Göz bebeğinin arkasındaki saydam mercektir. Retina bu iki oluşumdan geçerek kırılan görüntünün gözün arkasında odaklandığı yerdir.  Buraya düşen görüntü beyine iletilerek görme olayı sağlanır.

Miyopi Nedir?

Göze giren görüntünün retina yerine onun daha önünde odaklanmasıdır. Ya aşırı dik bir kornea ya da normalden daha uzun bir göz küresi nedeni ile ortaya çıkar.  Bu hastalar yakın nesneleri çok iyi görürken uzaktaki nesneleri bulanık görürler.  Düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak lazımdır.  Bunu gözlük ile, kontakt lens ile veya eksimer lazer ile korneanın üzerini düzleştirmek sureti ile yapabiliriz.

Hipermetropi Nedir?

Hipermetropi gözün içine giren ışığın retinanın arkasına odaklanması durumudur.  Normale göre daha düz bir kornea veya ön arka uzunluğu kısa bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkabilir.  Tedavisinde amaç gözün kırıcılığını arttırmaktır. .  Bunu gözlük ile, kontakt lens ile veya eksimer lazer ile korneanın üzerini dikleştirmek sureti ile yapabiliriz.

Astigmatizma Nedir?

Astigmatizma kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur.  Bu durum bir yumurta ile bir futbol topunun kıyaslanması ile anlaşılabilir. Futbol topunun her yönde çapı aynı iken yumurtada çap değişik yönlerde farklıdır.  Bu durumda göze giren ışınlar iki farklı noktada odaklanırlar.  Tedavide gözlük, kontakt lens  veya korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için lazerler kullanılır.

Prespİyopi (Yaşla Ortaya Çıkan Yakın Görme Problemi)

Gözün lensinin kırıcılığını değiştirme gücünün yaşla birlikte azalması durumudur. Genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkar ve 60 yaşlarına kadar ilerler.  Bu hastalar yakını görmek için ayrı bir gözlük kullanmak zorundadır. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varifokal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın diğerinin uzak görme için ayarlanması olası tedavi biçimlerinden biridir (Monovizyon: Doktorunuza bu konuda danışabilirsiniz) . Son yıllarda bu konuda kontakt lens, lazer, cerrahi gibi tedavi olasılıkları ortaya konmaya başlanmıştır. Ancak bu olasılıkların hepsinde uzak görmede azalma, yakın görmede tam performans elde edememe durumu mevcuttur. Bu anlamda yakın sorunlarınızın azaltılmasında en güvenli ve zararsız metot MONOVİZYON’dur.

Refraktif Kusurlar Nasıl Düzeltilir?

İnsanlar genellikle görme kusurlarını gözlük veya kontakt lensler ile düzeltirler. 1988 yılından itibaren eksimer lazer ile bu kusurların düzeltilmesi için bir alternatif haline gelmiştir.

Eksimer Lazer Tedavisi Nedir?

Bu tedavi şekli korneanın şeklinin ve kırıcılığının lazer ışınları ile düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem miyop olan hastada korneanın 6-7 mm merkezine, hipermetrop olan hastada korneanın 6.5-9,5 mm çevre kısmına lazer enerjisi uygulanarak yapılır.  Astigmatı olan hastalarda ise; astigmatın yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak  veya düz aks dikleştirilerek sonuç elde edilebilir.  Bu işlemler tek tek yapılabileceği gibi bazı hastalarda kombine edilebilir.

Eksimer Lazer Tedavisinin tipleri nelerdir?

Eksimer Lazer Tedavisi iki tarzda uygulanır.

YÜZEYEL AMELİYATLAR : KORNEAYA HERHANGİ BİR KESİ YAPILMADAN, EPİTEL KAZINARAK YAPILAN AMELİYATLAR

PRK-LASEK: Lazer, hastanın korneasına direkt uygulanır.  Eskiden daha çok düşük numaralarda tercih edilen bir yöntem olmasına karşın günümüzde gelişen yöntemlerle her numaraya uygulanabilmektedir.  En önemli avantajı kornea kalınlığının korunmasıdır. Korneası ince hastalarda tercih edilir.  Hastanın ameliyattan sonra miyop ise 3 gün, hipermetrop ise  4-5 gün kontakt lens takmasını gerektirir.  Hastanın epiteli iyileşene kadar (2-3 gün) gözde yanma batma sulanma şikayetleri olur ki, bu en önemli dezavantajıdır.

Avantajı:

 • Kornea kalınlığının korunması, ince kornealarda yapılabilmesi
 • Kornea topografisi ideal ölçülerde olmayan hastalarda güvenilir olması
 • Özellikle orta yaş bayanlarda oluşan kuru göz şikayetleri daha düşük olması.
 • Korneada herhangi bir kesi yapılmadığı için risklerinin daha düşük olması.

Dezavantajı:

 • Ameliyat sonrası 3-5 gün yanma batma ve işgücü kaybı
 • Ameliyat sonrası 3-5. günde görmede bulanma ve 1-2 haftalık bulanık görme ve görmede dalgalanma süreci.
 •  Bu süreç hastalarda genelde bir endişeye neden olmaktadır. Özellikle gözlerden birinin daha iyi diğerinin daha az görebilmesi bu endişeyi arttırmaktadır. Bütün bu olanlar sadece iyileşen göz epitelinin düzensizliklerine bağlıdır ve  NORMALDİR.
 • Sonuç görme seviyesine ulaşmanın15 gün ile 3 ay arasında uzayabilmesi.

LAMELLER  (FLAP ALTINA LASER)  AMELİYATLAR
İki şekilde yapılır:

 1. LASIK (MİKROKERATOM YANİ BIÇAK İLE KESİ)
 2. FEMTOSECOND LASER KESİ (INTRALASIK) [BICAKSIZ LASIK]

LASIK: Kornea (Tüm kalınlığı 500-550 mikron) üzerinden özel bir bıçak ile 130 mikron (3 saç teli kalınlığında) bir kapak gibi kaldırılır.  Lazer enerjisi bu kapağın altına uygulanır ve ardından bu kapak kapatılır.

Avantajları:

 • Görme  erken dönemde düzelir (1-7 gün)
 • PRK da olan operasyon sonrası olabilecek ağrı, yanma batma bu işlemde görülmez veya çok kısa sürelidir

Dezavantajı:

 • Korneası ince hastalarda tercih edilmez.
 • Kornea yapısında anomali olan hastalarda aşırı incelme ve görme bozuklukları ortaya çıkabilir (Korneal ektazi)
 • Ameliyat sonrası kuru göz şikayetlerinin  fazla olması
 • Kesi kalınlığında sapma miktarı + 20 mikron çıvarındadır. (Sınırda ince kornealarda sorun olabilir)
 • Mekanik bir işlemdir; düzensiz kesi, komplike kesi gibi risklerin bulunması.
 • Kesi sırasında sıvı korneada hafif  ama geçici ödeme yol açabilir; erken ama geçici görsel bulanıklık, numarada az düzelme gibi problemler ortaya çıkabilmesi.

FEMTOSECOND LASER ile KESİ (INTRALASIK):
Kesi işlemi bıçak yerine laser ile yapılır. Burada hassasiyet ve güvenirlilik ön plandadır.

Avantajları:

 • Erken görme sağlanması
 • PRK da olan operasyon sonrası olabilecek ağrı, yanma batma bu işlemde görülmemesi veya çok kısa süreli olması.
 • Operasyon sonrası 1 günde  LASIK ten daha iyi görme  sağlanması (Kuru işlem)
 • Mekanik bir işlem olmadığı için komplike kesi riskinin çok düşük olması
 • Kesi komplike olsa bile kornea ile bağlantısı devam ettiğinden işlem sonlandırıldığında korneada kalıcı etki bırakmaması
 • Kesi kalınlık hassasiyetinin çok yüksek olması (+3-7 mikron)
 • İnce korneada güvenlidir
 • Kuru göz riski düşüktür
 • Kuru bir işlem olduğu için lasik tedavisinde görülen kornea su oranı değişiklerinin yaşanmaması nedeni ile ödeme bağlı numara sonuçlarında sapmanın düşük olması.
 • Wavefront tedavide hassasiyeti arttırması

Dezavantajları:

 • Lasikten 1-2 dakika daha uzun sürmesi
 • Kliniğimizdeki Femtosecond laser de işlem aynı yatakta yapılır, yer değiştirilmez, kesi sonrası hava baloncukları olmadığı için eksimer laser için beklemek gerekmez
 • Operasyon sonrası 1. hafta inflamasyon (DLK):Yüksek enerji nedenlidir,eski femtosecond laserlerde sıktır (15-30 Hz)
 • Kliniğimizdeki Femtosecond laser ile bildirilmemiştir;düşük enerji kullanır. 1000 kHz hızla çalışır.
 • Post –op geçici ışık hassasiyeti (2-8 hafta): Yüksek enerji nedenli (15-30 Hz ile sık)
 • Kliniğimizdeki Femtosecond laser ile bildirilmemiştir; düşük enerji kullanır. 1000 kHz hızla çalışır
 • Pahalıdır: İşlem başına kart okutulmakta ve üretici firmaya para ödenmektedir

SONUÇ OLARAK ÖZETLENİRSE:

 • YÜZEY AMELİYATLARI KONFORSUZ, UZUN GÖRSEL İYİLEŞME SÜRELİ AMA GÜVENLİDİR
 • LASIK KONFORLU, UCUZ ANCAK NADİR DE OLSA KOMPLİKASYON GÖRÜLEBİLEN BİR CERRAHİDİR
 • INTRALASIK KONFORLU, GÜVENLİ ANCAK PAHALI BİR YÖNTEMDİR

WAVEFRONT TEDAVİSİ    
Buraya kadar anlatılanlar laser için korneanın hazırlanış yöntemleri idi. Wavefront sistemi bir bilgisayar yazılımıdır. Gözün haritasının çıkartılması ve bilgisayar yardımı ile analiz edilerek göze tamamen kendisine özel lazer yapılması işlemidir. Standart laser sistemleri gözü bir düzlem kabul eder ve her tarafına eşit enerji uygular. Ancak göz standart düzgün bir yüzey değildir ve bölgesel düzensizliklere bağlı bölgesel kırıcılık farklılıkları vardır. En önemlisi eğimlidir ve dış kısmına doğru eğim nedeni ile enerji yansıması olur. Wavefront tedaviler hem bu eğimi hesaplayarak yansıyan enerji miktarını telafisini sağlar; GERÇEK OPTİK ZON SAĞLANIR; hem de bölgesel düzensizliklerin ekstra laser atışı ile düzeltilmesini ve mükemmele yakın bir optik yüzey sağlanmasına çalışır.  Hem yüzeysel (PRK/LASEK) hem  de flepli (LASIK- INTRALASIK) ameliyatlar  ile uygulanabilir.
Gözün daha ince kusurları da düzeltileceği için özellikle gece daha (%10) kaliteli görme imkanı sunar. Gündüzleri ışık daha fazla olduğu için fark belli olmayabilir.

SIK SORULAN SORULAR:

EKSİMER LASER İLE AMELİYAT OLMAM GEREKİR Mİ?
Bu operasyon çok nadir bazı durumlar dışında ESTETİK bir operasyondur.Olma gerekliliği kişinin kendi ihtiyaçlarından kaynaklanır ve zorunluluk yoktur.Doktorunuz sadece bu operasyon için uygun olup olmadığınızı inceleyecek ve size bir sonuç    verecektir.Operasyon konusunda son kararı hasta kendisi verecektir.

Lazer ameliyatı için potansiyel hastalar kimledir?

 • 18 yaş üzeri hastalar
 • 18 yaş altı fakat iki göz arasındaki numara dengesizliği nedeni ile gözlük veya kontakt lens kullanamayan hastalar.
 • Kornea nakli, göz yaralanması sonrası göz yüzeyinde düzensizlik olan hastalar.

Lazer Operasyonu ne kadar sürer?

Ortalama iki göz için 10 dakika sürer.

Lazer operasyonu ağrılı mıdır?

Operasyon öncesi gözlerinize bir kaç kez uyuşturucu damlalar damlatılır. Operasyon sırasında bası hissedilebilir ancak ağrılı bir operasyon değildir.

Lazer sonrası göz numaralarınız ‘0’ olacak mı?

Operasyonun amacı sizi gözlüksüz olarak günlük tüm aktivitelerinizi  (Araba kullanmak dahil) sürdürebilecek görmeye kavuşturmaktır. Herkesin 0.25-0.50 derecelik bir kusuru vardır ve bu kusur ek bir gözlük düzeltmesine ihtiyaç gerektirmez. Operasyon sonrasında derecenizin ne olabileceği genellikle operasyon öncesi gözlük derecenizin seviyesine bağlıdır. (Bu konuda doktorunuz ön görüşme sırasında sizleri aydınlatacaktır)

LAZER SONRASI GÖZLERİM YILLAR SONRA TEKRAR ESKİ NUMARASINA DÖNER Mİ?

PRK sonrası 3-6 ayda, LASIK/İNTRALASIK sonrası 1-3 ayda gözleriniz kalıcı bir dereceye kavuşur.  Bu süre sonrasında yaşlılık değişimleri haricinde numaranızda bir oynama beklenmez. Ancak bazı kişilerde, özellikle yüksek numaralarda, gençlerde numarada yıllar içinde bir gerileme olabilir; ama bu gerileme hiçbir zaman eski numaraya tekrar dönme şeklinde olmaz

Lazer operasyonu ile yakın görme kusurları düzelir mi?

Yakın görme kusurları (Prespyopi) 40 yaş üzerinde her kişide ortaya çıkan kusurlardır. Tedavisinde gözlük kullanılır.  Size yapılan operasyon sadece uzak görme kusurlarınız içindir ve ileride (40-50 yaşlarda) ortaya çıkacak yakın görme bozukluklarını engellemez.  Zaman zaman medyada çıkan yakın görmenin düzeltilmesi ile ilgili haberler bahsedilen teknikler uzak görmenin bozulması ile yakında yapılan iyileştirmelerle ilgilidir. Hem yakın hem de uzak görmenin mükemmel olabileceği bir yöntem mevcut değildir. Kliniğimizde 40 yaş üzeri hastalar için MONOVİZYON denilen baskın olmayan gözün -1.00 derece miyop bırakılması ile günlük aktivitelerdeki (saat, cep telefonu, markette etiket okuma gibi) yakın görmenin düzeltilmesi hastalara öneri olarak sunulmaktadır. ( Bu konudaki alternatifler için doktorunuza danışınız).

Lazer sonrası günlük hayatıma ne zaman dönebilirim?

PRK/lLASEK sonrası 2-3. günde, Lasik/İntralasik sonrası ertesi gün günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz.

TEDAVİ SONRASI KARTAL GÖRMESİ ELDE EDİLEBİR Mİ?

Kartal görmesi WAVEFRONT tedavisinin magazinsel adıdır. İnsan gözünün yapısı kartal gibi görmeye elverişli değildir. Lazer hiçbir zaman gözün diğer tabakaları kaynaklı görme eksiklerini, göz tembelliğini  düzeltmez. Gözlükleriniz ile ameliyat öncesi ne kadar görüyorsanız ameliyat sonrası beklenti o kadardır. Wavefront sadece daha iyi bir kontrast ve gece görmesi olanağı sunar.

GÖZLERİMDE NUMARA KALIRSA NE YAPILABİLİR?

Tedavi sonrası başarı orana kişiye ve numaraya göre değişir. Ameliyat öncesi başarı şansı hakkında size bilgi verilecektir. Eğer beklenilenin dışında bir numara kaldı ise ve bu numara hastanın günlük hayatında rahatsızlık verirse ek bir lazer tedavisi ile bu numara düzeltilebilir.

HANGİ TÜR AMELİYATI TERCİH ETMELİYİM?

Tüm operasyon tiplerinin avantaj ve dezavantajları vardır.Doktorunuz sizi bu konuda bilgilendirecektir.Gelişen teknoloji ile tüm operasyon tipleri yüksek başarı ve güvenirlilikle uygulanabilmektedir.Doktorunuzun önerdiği bazı özel durumlar haricinde, kişi kendi ihtiyaç ve endişelerine göre herhangi bir operasyon tipini tercih edebilir.

LASER SONRASI KURU GÖZ ŞİKAYETLERİ KALICI MIDIR?

Eksimer laser sonrasında kuru göz şikayetlerini kalıcı olduğuna dair bir veri elimizde yoktur.Laser sonrası kuru göz esas olarak kornea hassasiyetinin azalması nedeniyle ortaya çıkar.Kornea hassasiyetinin düzeldiği 6-8. aydan sonra kuru göz şikayetleri de  düzelir.Özellikle orta yaş bayanlar,kontakt  lens kullananlar,bilgisayar kullananlarda daha uzun süreli ve şiddetli olabilir.

LASER SONRASI GECE GÖRMEM NASIL OLUR?

Karanlıkta göz bebeğimiz büyüdüğü için hepimiz daha kötü görürüz.Geçmişte laser sonrasında gece görme şikayetlerini sıklıkla rastlanırdı.Ancak gelişen teknoloji ile optik zonlar, prolat ve wavefront bazlı operasyonlarla bu şikayetler sorun olmaktan çıkmıştır.

EXCİMER LASER OPERASYONU SONRASINDA KÖR OLMA RİSKİM VAR MI?

Laser ameliyatı sonrasında körlük beklenen bir durum değildir. Laser operasyonu gözün kornea adı verilen camsı kısmını şekillendirilmesi ile uygulanır. Kornea damarsız olması nedeni ile vücudun en dayanıklı organlarından biridir. En kötü hasarında bile kornea nakli ile değiştirilebilmesi şansı vardır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile korneada böyle bir hasar ortaya çıkma riski nerdeyse sıfır düzeyindedir.
Laser sonrası beklenilen ve sıkıntı yapabilecek en önemli iki komplikasyon enfeksiyon ve kornea incelmesi ile ortaya çıkan kornea ektazisidir. Son yıllarda gelişen antibiotikler ile laser sonrası etkin olabilecek mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğuna karşı işlem sonrası koruma sağlanmıştır. Korneal ektazi ise korneal kollajen crosslinking operasyonu ile durdurulabilmektedir. Laser operasyonlarının yapılmaya başladığı son 20 yıl içerisinde bu operasyonun uygunluk ve risk kriterleri oldukça kesin şekilde belirlenmiştir. Doktorunuz sizi muayene sonrası oluşabilecek size özel riskler ve seçilmesi gereken ameliyat tipi konusunda sizi bilgilendirecektir.

Tedavi Öncesi Muayene:

Lazer ile tedavi öncesinde göz numaranız, kornea çapınız, kornea kalınlığınız, gözünüzün ön yüzeyinin durumu ve retina tabakası incelenecektir.  Bu muayene ortalama olarak bir saat civarında sürecektir.  Bu muayene sırasında göz bebeğiniz büyütülecek ve ortalama 4-6 saat arasında görmede hafif bulanıklık ve ışıktan rahatsızlık hissedeceksiniz.  Bu durum en geç 6 saat içinde kendiliğinden düzelecektir. (Bu durum araba sürücülerini uyarmak için belirtilmiştir)

Kontakt Lens Kullananlar:

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız lenslerinizi tedavi öncesi doktorunuzun belirlediği bir süre kullanmamanız gerekmektedir.  Bu durum muayene sırasında gözünüzün doğal durumunun değerlendirilebilmesi için gerekmektedir. Bu özellikle sert lens kullananlar için önemlidir.

Tedavinin Yeri:

Tedaviniz muayenenizin yapıldığı aynı adreste (Tunalı Hilmi caddesi 82/B-4) doktorunuzun belirlediği tarih ve saatte yapılacaktır.
Tedavi gününde makyaj yapmamanız, herhangi bir parfüm veya kolonya kullanmamanız önerilmektedir. Uçucu gazlar lazerin etkinliğini önleyebilmektedir.
Tedavi sonrasında kendi kendinize buradan ayrılmanız mümkün olmakla birlikte, yanınızda bir refakatçiniz olması önerilmektedir.

Operasyon:

 • Tedavi öncesi en az 30 dakika önce burada olmanız gerekmektedir.  Bu süre içinde gözünüze anestetik damlalar, antibiotikli damlalar ve antiinflamatuar damlalar  belli aralıklarla  damlatılacaktır.
 • Tedavi odasına alındığınızda gözünüz spekulum adı verilen bir aletle yavaşça açılacaktır.  Bu sırada lazerin altında yanıp sönen yeşil ışığa bakmanız gerekmektedir. Buraya gözlerinizi oynatmadan bakmanız tedavinizin uygun bölgeye yapılması için yeterli olacaktır.
 • Lazer tedavisi başlamadan önce Lasik /İntralasik olacak hastalar için; korneanızdan 110-130 mikron kalınlığında bir kapak kaldırılıp kornea lazer için hazırlanacaktır.  Bu işlem LASIK için mikrokeratom denilen özel bir bıçak ile INTRALASIK için ise femtosecond laser ile yapılacaktır. Bu arada görmeniz 5-10 saniye kaybolacak ve tekrar geri gelecektir.  Bu işlem sırasında sizden beklenen gözlerinizi oynatmamanız ve sıkmaya çalışmamanızdır.  PRK/LASEK  olacak hastalar için; kornea epiteliniz spatula denilen bir aletle kazınacaktır. Her iki hasta gurubu içinde bu işlemler 1-2 dakika civarında sürecek ve kesinlikle bu sırada ağrı duymayacaksınız.
 •  Laser tedavisi sırasında herhangi bir sebepten dolayı gözlerinizi oynatırsanız laser gözü takip eder, ancak hareket aşırı miktarda ise otomatik olarak kesilir ve yeni fiksasyon ile otomatik olarak tekrar başlar. Toplam tedaviniz en fazla 1 dakika sürecektir. Bu aşamalarda sizden istenen fiksasyon ışığını mümkün olduğunca takip etmektir..
 • Tedavi bitince yine gözünüze bir iki damla damlatılacak ve  gerekirse kontakt lens yerleştirilecektir.

Tedavi sonrası:

 • Tedavi sonrasında sekreterimiz size bir randevu günü ayarlayacaktır.
 • Tedavi sonrası korneada hafif bir ödem olabilir ve görmenizde hafif bir bulanıklık hissedebilirsiniz.  Sakın moralinizi bozmayın, bu tedavinin doğal sonucudur ve beklenen bir durumdur. Bir iki gün içinde düzelecektir.
 • Lütfen tüm randevularınıza ilaçlarınızı alarak geliniz.

Ağrı –Rahatsızlık Hissi

Eksimer lazer tedavisi bizim en az rahatsız edici operasyonlarımızdan biridir. Buna rağmen gözünüzde operasyon sonu yanma, batma , gerilme hissi hissedebilirsiniz. . Bu genellikle kişiden kişiye değişir ve kişinin ağrı eşiği ile ilgilidir.  PRK/LASEK sonrası miyoplar için 2-3 gün, hipermetroplar için 3-4 gün bu durum devam edebilir.  Lasik/intralasik tedavisinde kornea epiteli sağlam olduğu için sadece ilk gece rahatsızlık verici olabilir ve ertesi gün hastalar genellikle hiç bir şey hissetmezler.

Kontakt Lens:

 • Gözünüze operasyon sonrası takılan kontakt lens Lasik sonrası 1 gün, PRK/LASEK sonrası 3-4 gün kalacaktır. Ancak doktorunuz gözünüzün durumuna göre bunu daha önce de çıkartabilir. Lütfen kendiniz lensi çıkartmak için uğraşmayın.

Eğer lensiniz düşerse takmaya çalışmayın, doktorunuzu arayın

 • Lütfen tedavi sonrası gözlerinizi ovuşturmayın, bastırmayın.

Günlük Aktiviteler:

 • İlk 24 saat kendinizi zorlamayın ve dinlenin (Tedavi genellikle akşama doğru olacağı için bu durum günlük aktivitelerinizi engellemeyecektir)

İkinci ve üçüncü gün normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bu sizin kendinizi nasıl hissettiğinize bağlıdır.

 • Kontakt lens çıkana kadar göze su kaçmamasına özen gösterin.
 • İlk bir hafta göz makyajı yapmamanız yerinde olacaktır.  Lütfen gerekiyorsa zamanlama için doktorunuza danışın.

Eğer operasyon sonrası aşırı ağrınız, gözünüzde sekresyon ve ciddi kızarıklık varsa lütfen bizi hemen arayınız.

Sakın merak etmeyin. Bu operasyon sizden önce birçok kişiye başarı ile uygulandı.

NEDEN BİZ:

 • Sadece Eksimer Laser tedavisi üzerine çalışan Ankara da tek merkez
 • 1998 de kurulan Ankara’nın en eski laser merkezi
 • Tüm laser muayeneleriniz, laser işleminiz ve laser sonrası kontrolleriniz aynı doktor (Doç Dr M.Koray Budak) tarafından yapılır.
 • 1000 Hz hızında, iris yapısını takip edebilen, aktif siklotorsiyon kontrollü olan (astigmatizma tedavisinde aks kaymasını engelliyen) Nidek Quest marka Eksimer laser ile tedavi
 • Wavefront, prolat ablasyon, topografi eşliğinde ablasyon tedavi uygulanabilirliği
 • Çok hızlı ve çok düşük enerji ile çalışan; femtosecond laserlere bağlı post-op inflamasyon, ışık hassasiyeti yapmayan  Ziemer LDV Femtosecond laser ile Intralasik imkanı