Ana Sayfa  

No Touch Laser

Eksimer laserle yapılan bir yüzey ablasyonu yöntemidir.  Avantaj açısından PRK ve LASEK adı verilen yüzey ablasyonu yöntemlerinden farkı yoktur. Ameliyat tekniği olarak fark kornea epitelinin PTK adı verilen excimer laser modu ile kaldırılmasıdır.  Ancak kornea epitelinin kalınlık dağılımı tüm yüzeyde her hastada aynı olmadığı için numara düzeltilmesinde hassasiyeti düşürmektedir. Bu yüzden 1.0-1.5 numara altı miyoplarda düzeltme hassasiyetini önemli şekilde bozabilir. 

Dezavantaj olarak :

  1. Operasyon sonrası 3 gün aşırı ağrı, yanma ve işgücü kaybı
  2. Üç gün boyunca banyo yapılamaması
  3. Düşük numara miyoplarda hasta mutluluğunun düşük olması
  4. 5.0 numara üzeri miyoplarda haze (korneada bulanma) riski
  5. Hipermetrop ve 2 numaradan büyük astigmatlara yapılamaması
  6. Yaranın açık kalma süresi uzun olduğu için enfeksiyon riskinin yüksek olması
  7. En iyi görme düzeyine ulaşmanın 15 gün ile 3 ay arasında değişmesi

Avantajları: 

PRK-LASEK adı verilen diğer yüzey ablasyonu yöntemlerinden farkı yoktur.