Ana Sayfa  

Özgeçmiş

Adı-Soyadı: Mehmet Koray Budak
Doğum Yılı: 14 Eylül 1964

Öğrenim Durumu

Uzmanlık Tezi:
Duane Retraksiyon Sendromu. Prof Dr Necile Erkam yönetiminde,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği, 1993

Görevler:

Yurt Dışı Çalışmalar:

1997 Baylor Collage of Medicine,  Cullen Eye Institute, Houston, Teksas, ABD,  Douglas D. Koch ile Katarakt ve  Refraktif cerrahi üzerine 1 yıl Research Fellow

Yönetilen Uzmanlık Tezleri:

 1. Şalvarlı S., “  Tedaviye dirençli kornea ülserlerinde prezerve insan amnion transplantasyonunun rolü,”  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  1999
 2. Yılmaz G., “Konjenital astigmatizmada Limbal Gevşetici İnsizyonlar,” S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  1999
 3. Elmas K, “ Semptomatik büllöz keratopatide amnion membran transplantasyonu” S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2001
 4. Telek H, “Kornea hastalıklarına bağlı glob perforasyonlarında amnion membran transplantasyonu” S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2002
 5. Soysal E “Travmatik olgularda keratoplasti” S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2004
 6. Oflu Y “Büllöz keratopatide intralameller amnion örtmesi” S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2005

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • 1989 dan itibaren: Türk Oftalmoloji Derneği(TOD) Üyesi
 • 1997 den itibaren American Society of Cataract and Refractivr Surgery (ASCRS) üyesi
 • 1998 den itibaren TOD Refraktif Cerrahi Birimi aktif üyesi

Aldığı Ödüller:
TÜBİTAK 1980-198I Lise ve Dengi Okullar Temel ve  Uygulamalı Bilimler Proje Yarışması FİZİK Dalı TEŞVİK  Ödülü [ELEKTROSTATİK JENERATÖR]

Kazandığı Burslar:

1997 TÜBİTAK NATO B2 Bursu

DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR:

 1. TOD İzmir Şubesi Ocak 2000 Aylık Olağan Toplantısı, Günümüzde PRK ve PTK:  Endikasyon ve Uygulamalar
 2. TOD İzmir Şubesi Haziran 2000 Aylık Olağan Toplantısı, Çeşme, Astigmatizma Paneli: Excimerde değişik astigmatizma nomogramları ve sonuçlar
 3. Başkent Üniversitesi Göz ABD eğitim programı 5 Aralık 2000; PRK ve Lasik konulu konferans
 4. Başkent Üniversitesi Göz ABD eğitim programı 31 Mart 2001;  Prespiyopini cerrahi tedavisi konulu konferans
 5. TOD İzmir Şubesi Şubat 2001 Aylık Olağan Toplantısi, LASIK Cerrahisi, Myopide LASIK
 6. 22. Ulusal Oftalmoloji Kursu 2002, Ankara, Kornea cerrahisinde laser, Endikasyon, teknik ve komplikasyonlar paneli;  LASEK
 7. TOD Ankara Şubesi Haziran 2002 Aylık Olağan Toplantısı, Lasikte Limitler
 8. TOD Ankara Şubesi 2004-2005 yılı Temel Oftalmoloji Dersleri: (10.04.2004) Refraktif Cerrahi
 9. 24. Ulusal Oftalmoloji Kursu 2004, Ankara, Refraktif cerrahide korneal yara iyileşmesi paneli;   İnsizyonel Yara İyileşmesi
 10.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ABD Eğitim programı 13.Aralık 2004 Wavefront ve Görmenin Limitleri konulu konferans
 11. TOD 19.Yaz Sempozyumu: Optik-Refraksiyon: Refraksiyon Cerrahisinde Neredeyiz Paneli:Lazer sistemlerinde neredeyiz 2006,Adana
 12. TOD Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi:1.Canlı Cerrahi Sempozyumu:Refraktif Kornea Cerrahisi Paneli: Kornea Refraktif Cerrahi Uygulamaları 2007,İstanbul
 13. TOD İzmir Şubesi Aralık 2007 Aylık Olağan Toplantısı: Refraktif Cerrahi Gecesi: Aberasyonlar ve Refraktif Cerrahide Yarattığu Sorunlar
 14. TOD Ankara Şubesi Mayıs 2009 Aylık Olağan Toplantısı: Refraktif Cerrahide Yüzey ve Ara Yüzey sorunları
 15. 30.Ulusal Oftalmoloji Kursu 2010,Ankara; Refraktif Kornea Cerrahisi Paneli:Cerrrahi Yöntemler
 16. TOD İzmir Şubesi 2011 Yaz Sempozyumu; İzmir; Refraktif Cerrahide Tartışmalı Durumlar: Pediatrik refraktif cerrahi
 17. TOD Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi:5.Canlı Cerrahi Sempozyumu:  Refraktif Cerrahide Güncel Konular: Modülatör, 2012 Ankara
 18. TOD Ankara Şubesi Şubat 2012 Aylık Olağan Toplantısı: Keratokonus
 19. TOD Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi:6.Canlı Cerrahi Sempozyumu: Visumax-Amaris-Fakik İOL : Tartışmacı. 2013 İstanbul
 20. TOD Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi:7.Canlı Cerrahi Sempozyumu: SMILE: Tartışmacı. 2014 İstanbul.
 21. Gözde Pratik Yaklaşımlar: Katarakt cerrahisinde Biometri, Korneal kesi, Korneal topografi, 2014, Girne
 22. ESCRS Winter Meeting: Surface Ablation:When and Why. 2015,İstanbul.
 23. 35.Ulusal Oftalmoloji Kursu 2015,Ankara; Oftalmolojide Femtosecond laserler Paneli:Refraktif cerrahide femtosecond laserler
 24. TOD 1. Canlı Cerrahi Kursu 2018 İstanbul, Refraktif cerrahi geçiren gözlerde multifokal lenslerin kullanımı uygun değildir.
 25. TOD 40. Kış Sempozyumu 2019 Eskişehir; Panel 6 Keratokonus ve ektazik kornea hastalıklarında cerrahi yaklaşım: Çapraz Bağlama ile kombine uygulamalar

ULUSAL KONGRE KURS ve PANEL KONUŞMALARI:

 1. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Korneal Topografi, XXXIII, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1999,   İzmir
 2. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: PRK, XXXIII, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1999, İzmir
 3. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu:Keratomlar (Bugünü ve geleceği) ,XXXIV Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2000, Antalya
 4. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Keratomlar (Uygulama ve Cözümleri), XXXV, Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2001, İzmir
 5. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu::Excimer Lazer ve Mikrokeratomlar (Lazer keratomlar), 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2004, Antalya
 6. Mikrokeratom Wet-Lab eğitmenliği; 38. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2004, Antalya
 7. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Mikrokeratomlar ve femtosecond laserler. 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi 2005, Antalya
 8. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Paneli: Korneal Refraktif Cerrahi: Kime Hangi Yöntem. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2006 Antalya
 9. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: LASIK komplikasyonlarının düzeltilmesi 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2006 Antalya
 10. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Paneli: Kornea Refraksiyon Cerrahisinde İnce Ayarlar: Refraksiyon Cerrahisinde Topografi Bakış. 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008 Antalya
 11. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Kornea laser cerrahisi komplikasyonları: regrsyonda yaklaşım 43.Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2009 Antalya
 12. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Kornea laser cerrahisi komplikasyonları: regrsyonda yaklaşım 44.Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2010 Antalya
 13. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Kornea laser cerrahisi komplikasyonları: Modulatör 45..Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2011 Girne
 14. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Paneli: Katarakt cerrahisinde ince ayar. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2012 Antalya
 15. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Yüksek aberasyonda yaklaşım. 47.Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2013 Antalya
 16. TOD Bahar Sempozyumu: Orta yaş hipermetropide LASIK, 2014, İstanbul
 17. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Paneli: Yüzey Ablasyonu. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2014 Antalya
 18. Kornea Birim Paneli: Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi: Özellikli durumlarda (gebelik, çocuklarda, ikincil olgularda) korneal çapraz bağlama tedavisi, 49.Ulusal Oftalmoloji Kongresi  2015, İstanbul
 19. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: Kornea laser cerrahisi komplikasyonları: Refraktif cerrahi ile kombine korneal çapraz bağlama tedavisi. 49.Ulusal Oftalmoloji Kongresi  2015, İstanbul
 20. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Paneli: Eksimer laser komplikasyonları: Intraoperatif flep komplikasyonları. 50.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2016,Antalya.
 21. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi BILEP: Keratokonus hastaları için Refraktif cerahi uygulamaları.  51.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2017,Antalya.
 22. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi BILEP: Kornea Topografisinde 8 önemli kural. 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2018, Antalya.
 23. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Kursu: LASIK 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2019, Antalya.

 OFTALMOLOJİ BİLİMSEL DERGİLERİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

 1. Journal of Cataract and Refractive Surgery
 2. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji dergisi
 3. Medikal Network Oftalmoloji dergisi
 4. TUBİTAK Turkish Journal of Medical Sciences 

ESERLER

A. Uluslararası  Hakemli  Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Budak K,   Kaur A,  Gündüz K,  Zilelioğlu G,  Mızrak B ve  Ekinci C,  “Conjunctival Impression Cytology in Postmenopausal Women,”  Ann  Opthalmol Glaucoma, 28(4), 250-253, (1996).
 2. Gunduz K,  Ucakhan O,  Budak K,  Eryilmaz T ve Ozkan M, “Efficacy of lodoxamide 0.1% versus N-acetyl aspartyl glutamic acid 6% ophthalmic solutions in patients with vernal keratoconjunctivitis,”  Ophthalmic Res, 28(2), 80-87, (1996).
 3. Turaclı E,  Budak K,  Kaur A,  Mizrak B ve  Ekinci C, “The effects of long-term topical   glaucoma medication on conjunctival  impression cytology,”  Int Ophthalmol, 21(1), 27-33, (1997)
 4. Budak K,  Özakşit G,  Kaur A,  Zilelioğlu G ve Isık AZ, “The Effects of Estrogen Replacement Therapy on Conjunctiva and  Lacrimal Functions in Postmenopausal Women,” Ann  Opthalmol Glaucoma, 30(5), 286-289, (1998).
 5. Budak K,  Friedman NJ ve Koch DD, “Dehiscence of a radial keratotomy incision during clear corneal cataract surgery,” J Cataract Refract Surg, 24(2),278-280, (1998).
 6. Budak K,  Friedman NJ ve  Koch DD, “Limbal relaxing incisions with cataract surgery,” J Cataract Refract Surg, 24(4), 503-508, (1998).
 7. Budak K,  Friedman NJ,  Rhodes L ve Koch DD, “Peripheral radial incisions to treat inferior contact lens edge lift after penetrating keratoplasty for keratoconus,” J Cataract Refract Surg, 24(11),1529-1534, (1998).
 8. Valluri S,  Minkovitz JB,  Budak K,  Essary LR,  Walker RS,  Chansue  E,  Cabrera GM,  Koch DD ve Pepose JS, “Comparative corneal topography and refractive variables in monozygotic and dizygotic twins,” Am J Ophthalmol, 127(2), 158-163, (1999).
 9. Budak K,  Khater TT,  Friedman NJ,  Holladay JT ve Koch DD , “Evaluation of relationships among refractive and topographic parameters,” J Cataract Refract Surg, 25(6), 814-820, (1999).
 10. Budak K,  Khater TT,  Friedman NJ ve  Koch DD, “Corneal topographic changes induced by excision of perilimbal lesions, Ophthalmic Surg Lasers,”  30(6),458-64, (1999).
 11. Budak K,  Hamed AM,  Friedman NJ ve  Koch DD,   “Corneal topography classification in myopic eyes based on axial,  instantaneous,  refractive,  and profile difference maps,” J Cataract Refract Surg, 25(8), 1069-79, (1999).
 12. Budak K,  Hamed AM,  Friedman NJ ve Koch DD , “Preoperative screening of contact lens wearers before refractive surgery,” J Cataract Refract Surg, 25(8),1080-1086, (1999).
 13. Budak K,  Akova YA,  Yalvac I,  Somer D,  Aslan BS ve  Duman S,    “Cataract surgery in patients with Fuchs' heterochromic iridocyclitis,”  Jpn J Ophthalmol, 43(4),308-311, (1999).
 14. Budak K,  Yılmaz G,  Aslan BS ve  Duman S,   “ Limbal relaxing incisions in congenital astigmatism, 6 month follow-up,” J  Cataract Refract Surg, 27(5),715-719, (2001)
 15. Somer D, Budak K, Demirci S, Kasım R ve Duman S, “Against the Rule(ATR) astimatism as a predicting factor for the outcome of amblyopia  treatment, Am J Ophthalmol, 133(6),741-745 (2002).
 16. Katircioglu YA, Budak K, Salvarli S, Duman S;  Amniotic membrane transplantation   to reconstruct the conjunctival surface in cases of chemical burn. Jpn J Ophthalmol. Sep-     Oct;47(5):519-22, (2003).
 17. Yalvac IS, Sahin M, Eksioglu U, Budak K, Aslan BS, Duman S;  Hemorrhagic Descemet's  membrane detachment after viscocanalostomy. J Cataract Refract Surg. Jul;29(7):1440-2,  (2003).
 18. Nurözler A.B, Şalvarlı S,  Budak K, Onat M, Duman S. Results of therapeutic penetrating  keratoplasty. Jpn J. Ophthalmol 2004, Jul-Aug. 48(4);368-71, 2004. 
 19. Altiparmak UE, Oflu Y, Yildiz EH, Budak K, Aslan BS, Nurozler A, Onat M, Kasim R,       Duman S. Prospective comparison of two suturing techniques of amniotic membrane transplantation for symptomatic bullous keratopathy.Am J Ophthalmol. 2009 Mar;147(3):442-446
 20. Yalniz-Akkaya Z, Burcu Nurozler A, Yildiz E, Onat M, Budak K, Duman S. Repeat penetrating keratoplasty: indications and prognosis, 1995-2005. Eur J Ophthalmol.      2009 May-Jun;19(3):362-8.
 21. Celik T, Katircioglu YA, Singar E, Kosker M, Budak K, Kasim R, Duman S.Clinical outcomes of amniotıc membrane transplantatıon in patients with corneal and conjunctival disorders. Semin Ophthalmol. 2013 Jan;28(1):41-5.
 22. Somer D, Budak K..Corneal Topography Analysis in Establishing the Pathophysiologic Mechanism of Cyclic Brown's Syndrome Strabismus. A Case Report. Binocul Vis Strabolog Q Simms Romano. 2013;28(4):238-43. 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Turaçlı E,  Budak K, Kaur A,  Mizrak B ve  Ekinci C,  “Conjunctival impression cytology in patients with glaucoma receiving long term topical therapy,” XXVII, International Congress of Ophthalmology, Toronto ,  Canada. (1994).
 2. Budak K,  Akova YA,  Aslan BS ve Duman S,   “Penetrating keratoplasty after ocular trauma,”  II. International Congress of Eye Banking and External Diseases, Prague, Czech Republic, (1996).
 3. Budak K,  Akova YA, Yüzer H,  Aslan BS ve  Duman S ,  “Cataract Surgery in Fuch's heterochromic iridocyclitis, Fourth International Symposium on Ocular Inflamation,” London,  United Kingdom, (1996).
 4. Koch DD,  McDonnell PJ,  Kohnen T,  Menefee R,  Budak K ve  Berry M, “Three years follow up of noncontact laser thermal keratoplasty,”  XV.th Congress of ESCRS, Prague,  Czech Republic, (1997).
 5. Koch DD, Budak K ve Friedman N” Limbal relaxing incisions in cataract surgery ,” ASCRS Symposium on Cataract , IOL,  and Refractive Surgery, San, Diago,  USA, (1998).
 6. Budak K,  Yılmaz G,  Aslan BS ve S Duman S, “Limbal relaxing incisions in congenital astigmatism,” ASCRS Symposium on Cataract , IOL,  and Refractive Surgery, Seattle,  USA, (1999).
 7. Şalvarlı S,”Katırcıoğlu  YA, Budak K, Kasım R ve Duman S,  “Amniotic membrane transplantation for ocular surface reconstruction in patients with chemical Burns,” E.S.O.P.R.S, European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery17th Meeting, Istanbul,Türkiye, (1999).
 8. Elmas K, Katırcıoğlu  YA, Budak K, Kasım R, Gazyağcı S ve Duman S , “Application of impression cytology to the diagnosis of conjunctival neoplasms,” E.S.O.P.R.S, European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery17th Meeting, Istanbul,Türkiye, (1999).
 9. Şalvarlı S, Katırcıoğlu YA, Budak K, Kasım R ve Duman S , “ Preserved human amniotic membrane transplantation for ocular surface reconstruction in patients with chemical burns,” American Academy of Ophthalmology Joint Meeting , Orlando, USA, (1999).
 10. Nurözler AB, Şalvarlı S, Budak K, Tök ÖY, ve Duman S,   “Results of therapeutic penetrating keratoplasty”  3 rd International Conference on Cornea , Eye Banking and External Diseases International  Federation of Eye Banks , İstanbul, Türkiye, (2000)
 11. Şalvarlı S, Nurözler AB, Tök ÖY, Budak K, Onat M ve Duman S,   “Indications and prognosis for repeat penetrating keratoplasty,”  3 rd International Conference on Cornea , Eye Banking and External Diseases International  Federation of Eye Banks, İstanbul, Türkiye, (2000)
 12. Tök ÖY, Şalvarlı S, Nurözler A, Budak K, Üstün M ve Duman S,  “An update of te indications for penetrating keratoplasty 1991 through 2000” , 3 rd International Conference on Cornea , Eye Banking and External Diseases International  Federation of Eye Banks, İstanbul, Türkiye, (2000)
 13. Budak K, Gazyağcı S ve Duman S,   “Corneal topographic changes following trabeculectomy”, 3 rd International Conference on Cornea , Eye Banking and External Diseases International  Federation of Eye Banks, İstanbul, Türkiye, (2000)
 14. Yılmaz G, Nurözler AB, Şen N, Budak K, Onat M ve Duman S,  “Risk factors in penetrating keratoplasty for kerataconus”, 3 rd International Conference on Cornea , Eye Banking and External Diseases International  Federation of Eye Banks, İstanbul, Türkiye, (2000)
 15. Nurözler AB, Şen N, Yılmaz G, Budak K, Karagöz Y ve  Duman S,   “Penetratıng keratoplasty in children” , 3 rd International Conference on Cornea , Eye Banking and External Diseases International  Federation of Eye Banks, İstanbul, Türkiye, (2000)
 16. Somer D, Budak K, Demirci S,  Kasım R ve  Duman S,   “Against the Rule(ATR) Astimatim as a predicting factor for the outcome of amblyopia  treatment” , XIII. Congress of the European  Society of Ophthalmology, İstanbul, Türkiye, (2001)
 17. Katırcıoğlu Y, Budak K, Elmas  K, Somer D ve Duman S,   “Comparison of conjunctival autografts and amniotic membrane”  XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology,  İstanbul, Türkiye, (2001)
 18. Somer D, Budak K, Demirci S ve Duman S “ Corneal topography in establishing the physiopathologic mechanism of cyclic Brown’s syndrome (Case report)” ARVO Anual Meeting, Fort Lauderdale, Florida, USA, (2002)
 19. Budak K Multipass ablation LASİK for high myopic astigmatism ASCRS , San Diago USA (2004)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Budak K ve  Atmaca LS,  “Oftalmolojide Nd,YAG Laser ve Kullanım Alanları,” Türk Oftalmoloji Gazetesi,  21,308-312, (1991).
 2. Budak K ve  Özmert E,  “Oküler İskemik Sendrom,” Türk Oftalmoloji Gazetesi,  22, 617-624,  (1992)
 3. Erkam N ve  Budak K , “Kollajen Doku Hastalıkları,  Kan Hastalıkları ve Oküler İskemik Sendromda Göz Bulguları,” Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi (Retina-II Özel Sayısı) Retina Özel Bölümü,  2(2),113-119, (1993)
 4. Dürük K,  Budak K,  Turaçlı E,  Özçelik Y ve Çekiç O, “Delici Göz Yaralanmaları (497 Olgunun Sonuçları)” Türk Oftalmoloji Gazetesi,  23,229-233,  (1993).
 5. Erkam N ve Budak K, Vitreus Cerrahi Anatomisi,  Vitreoretinal Aletler,  Göz İçi Tampon Maddeler, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi (Retina-III Özel Sayısı) Retina Özel Bölümü, 2(4) , 352-359,  (1993)
 6. Atmaca LS ve  Budak K, “ Sistemik Hastalıklarda Göz Tutulumu,” DOKTOR,  1(1) , 43-59, (1993).
 7. Budak K ve Atmaca LS, “Deri ve Nörolojik Hastalıklarda Göz Tutulumu,”  DOKTOR,  1(2), 72-77,  (1993)
 8. Budak K ve  Erkam N, “Duane Retraksiyon Sendromu, Cerrahi ,” Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,  3(1), 24-28,  (1994).
 9. Budak K ve  Günalp İ, “Skleritler ve Episkleritler,” Türkiye Klinikleri  Oftalmoloji Dergisi,  3(1), 62-70,  (1994).
 10. Dürük K,  Budak K,  Turaçlı E,  Özçelik Y ve Çekiç O,  “Delici göz yaralanmalarında prognostik faktörler,”  Türk Oftalmoloji Gazetesi,  24, 216-219,  (1994).
 11. Budak K,  Karel F,  Aktan G ve Fidan O,  “Asetilkolinin trofik kornea ülseri tedavisindeki rolü,” Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,  3(4), 246-248,  (1994).
 12. Budak K ve Erkam N  “Duane Retraksiyon Sendromu, Klinik,”  Türk Oftalmoloji Gazetesi,  24, 52-56,  (1994).
 13. Günalp İ,  Budak K,  Atmaca LS ve  Zilelioğlu O , “Ailevi eksüdatif vitreoretinopati,”  MN Oftalmoloji,   2(3), 259-262,  (1995).
 14. Budak K  ve Duman S,  “Prespyopinin cerrahi düzeltilmesi,” Türk Oftalmoloji Gazetesi, 29(4),380-384, (1999).
 15. Gazyağcı S, Budak K, Aslan BS ve Duman S,  “Persitan pupiller membranın ND,YAG laser ile tedavisi,” MN Oftalmoloji, 7(3), 303-305, (2000).
 16. Demir N, Budak K ve Duman S, “Excimer laser cerrahide kornea yara iyileşme mekanizmaları,” İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 4(1),9-15, (2001).
 17. Katırcıoğlu YA, Budak K, Şalvarlı S ve Duman S,  “Sembleferon olgularında konjonktiva yüzey rekonstrüksiyonunda amnion membran transplantasyonu,”  Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 11(2), 57-61 (2002)
 18. Şalvarlı S, Budak K, Aslan BS ve Duman S,  “Tedaviye dirençli kornea ülserlerinde prezerve insan amnion transplantasyonunun rolü,”  MN Oftalmoloji, 9(2),133-136, (2002)
 19. Elmas K, Budak K, Nurözler AB, Aslan BS ve Duman S,  “Semptomatik büllöz keratopatide amnion membran transplantasyonu,”  MN Oftalmoloji, 9(3), 248-251, (2002).
 20. Budak K, Gazyağcı S,  Yalvaç IS ve Duman S, “Trabekülektomi sonrası korneal  topografik değişikler,” MN Oftalmoloji, , 9(3), 259-261, (2002).
 21. Gazyağcı AS,  Budak K, Akova YA, Aslan BS ve Duman S “Korneal perforasyon geçirmiş gözlerdeki penetran keratoplasti sonuçlarımız” Türk Oftalmoloji Gazetesi, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32(6/1):884-887
 22. Gazyağcı AS, Katırcıoğlu YA, Budak K, Özer E ve Duman S, “Konjonktiva tümörlerinin tanısında impresyon sitolojisi” MN-Oftalmoloji Dergisi 2003;10(1):41-44
 23. Nurözler A, Şen HN, Yılmaz FG, Budak K, Duman S. Cocuklarda penetran keratoplasti  T. Oft Gaz 32:919-23. 2002
 24. Karaezli A, Nurözler A,  Karagöz Y, Onat M, Budak K, Duman S. Preoperatif glokomun penetran keratoplastide prognoza etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi, 12: 37-41;( 2003)
 25. Nurözler A, Karaezli A, Budak K, Onat M, Duman S ;  Penetran keratoplasti sonrası glokom   gelişimi ve risk faktörleri Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi, 12: 37-41; (2003)
 26. Karagüzel HT, Nurözler AB, Budak K, Karalezli A, Aslan BS, Duman S. Travmatik  olmayan kornea perforasyonlarında amniyon zarı nakli. T.Oft. Gaz 36;92-97, 2006.
 27. Nurözler AB, Özkan G,Yıldız HE, Karagüzel HT,Onat M, Budak K, Örnek F. Kornea      stroma  distrofilerinde penetran keratoplasti. T.Oft. Gaz. 38;281-285, 2008.
 28. Nurözler AB, Özkan G, Onat M, Budak K, Örnek F; Tektonik keratoplasti sonuçlarımız Medical Network Oftalmoloji, 15(3):157-162, 2008
 29. Nurözler AB, Özkan G,Yıldız HE, Onat M, Budak K, Örnek F. Travmatik olmayan kornea  perforasyonlarında tedavi. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 18(1);20-5, 2009.
 30. Nurözler AB, Akkaya ZY, Yıldız HE, Karagüzel HT,Onat M,Budak K, Örnek F. Penetran    keratoplasti Endikasyon ve sonuçları. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 18(2);85-91, 2009.
 31. Şıngar E, Katırcıoğlu YA, Onat M, Altıparmak E, Budak K, Duman S; Pterjium cerrahisinin kornea topografisi üzerine etkisi  MN-Oftalmoloji Dergisi;16(2):117-120, 2009.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Turaçlı E,  Budak K, Kaur A,  Mizrak B ve  Ekinci C,  “Topikal Glokom İlaçlarının Konjonktivaya Etkisinin İmpresyon Sitolojisi ile Değerlendirilmesi,” XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi ,  Marmaris, (1993)
 2. Budak K ve Erkam N,   “Duane Retraksiyon Sendromu ,”   XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi  Marmaris, (1993)
 3. Budak K ve  Erkam N,  “Konverjans yetmezliklerinde ortoptik tedavi sonuçlarımız” XXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,  Antalya, (1994).
 4. Budak K, Yalvaç I,  Akova YA,  Yüzer H,  Sungur G,  Sızmaz S,  Aslan BS ve Duman S,    “Fuch’s heterokromic iridosiklitinde katarakt cerrahisi,” XXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,  Bursa, (1996).
 5. Budak K,  Şalvarlı S,  Aslan BS ve Duman S, “Trofik ülserlerde amnion membranı”  XXII. Ulusal oftalmoloji kongresi,  Bursa, (1998).
 6. Budak K,  Yılmaz G ve Duman S, “Konjenital astigmatizmada Limbal Gevşetici İnsizyonlar,”  XXII. Ulusal oftalmoloji kongresi,  Bursa, (1998).
 7. Elmas K,  Katırcıoğlu Y,  Budak K,  Özar E,  Gazyağcı S,  Kasım R ve Duman S,    “Konjonktiva tümörlerinin teşhisinde impresyon sitolojisi,” XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,  İzmir (1999).
 8. Katırcıoğlu YA, Şalvarlı S, Budak K, Kasım R ve Duman S, “Kimyasal yanıklı olgularda oküler yüzey rekonstrüksiyonunda amniotik membran transplantasyonu,” XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,  İzmir (1999).
 9. Tüfekçi A, Yüksel D, Budak K, Aslan BS ve Duman S ,Konjunktiva epidermaid karsimomunda  lamellar keratosklerektomi +amnion membran grefti , XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji  Kongresi, Antalya, (2000).
 10. Budak K, Gazyağcı, S,  Duman S,   Trabekülektomi sonrası korneal topografik değişikler, XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji  Kongresi, Antalya, (2000).
 11. Yılmaz FG, Nurözler AB,  Şen N,  Budak K ve Duman S,  Pediatrik yaş grubunda penetran keratoplasti, XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji  Kongresi, Antalya, (2000).
 12. Altıparmak UE, Nurözler AB, Yılmaz FG, Budak K ve Duman S,   “Afakik / psödofakik olgularda göz içi mercek yaklaşımlarımız,” XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji   Kongresi, Antalya, (2000).
 13. Elmas K, Katırcıoğlu YA, Budak K ve  Duman S,   “Primer pterjium rezeksiyonuda konjonktiva otogrefti ve amnion geftinin karşılaştırılması,” XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji  Kongresi, Antalya, (2000).
 14. Nurözler AB, Şalvarlı S, Budak K, Tök ÖY ve Duman S,   “Terapötik penetran keratoplasti sonuçlarımız,” XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji  Kongresi, Antalya, (2000).
 15. Budak K, Güray Ü, Aslan BS ve Duman S,   “Anterior silier skleretomi ile presbyopinin  cerrahi tedavisi,” XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji  Kongresi, Antalya, (2000).
 16. Şen N, Nurözler AB, Yılmaz G, Budak K ve Duman S, “Herper simpleks keratiti nedeni ile penetran keratoplasti yapılmış olgularda oral asiklovir tedavisi,” XXXIV. Ulusal  Oftalmoloji  Kongresi, Antalya, (2000).
 17. Altıparmak E, Nurözler A, Yılmaz FG, Budak K,  Duman S: Afakik/pseudofakik olgularda göz içi mercek yak1aşım1arımız. XXXIV. UlusaI Türk Oftalmoloji Kongresi, 2000, Antalva s:183
 18. Budak K, Gazyağcı S, Duman S; Trabekülektomi sonrası korneal topografik değişiklikler. XXXIV. UlusaI Türk Oftalmoloji Kongresi, 2000, Antalva s:183
 19. Nurözler AB, Karalezli A, Onat M, Budak K ve Duman S, “Penetran keratoplasti   sonrası glokom gelişimi ve etkili faktörler,” XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, (2001)
 20. Elmas K, Budak K, Nurözler AB, Aslan BS ve Duman S,  “Semptomatik büllöz keratopatide amnion membran transplantasyonu,” XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, (2001)
 21. Budak K,  “Astigmatizma tedavisinde modifiye chayet nomogramı ile bitorik ablasyon sonuçları,” XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, (2001)
 22. Budak K, “Parçalı ablasyon (Splitting methodu) metoduyla eksimer laser ile 2 dioptri üzeri miyop astigmatizma tedavisi,”  XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, (2001)
 23. Budak K, Onat M, Nurözler A, Duman S: Parsiyel penetran keratoplasti sonrası Lasik TOD   XXXVI.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi  Ankara (2002)
 24. Telek H,  Budak K, Nurözler A, Onat M, Karagöz Y, Aslan BS, Duman S. Travmatik  olmayan kornea perforasyonu, desmatosel ve derin ülserasyonlarda amniotik membran transplantasyonu. TOD XXXVII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi  İstanbul, (2003)
 25. Telek H , Budak  K, Nurözler A.B,  Onat M,  Aslan B.S,  Duman S. Vernal  keratokonjunktivitin tedavisinde topical siklosporin A kullanımı. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi  Antalya, (2004)
 26. Yıldız H.E, Yalnız Z, Nurözler A.B, Onat M, Budak K, Aslan B.S, Duman S. Bilateral penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya,s;213. 2005
 27. Özkan AN, Yıldız HE, Nurözler A, Budak K,Onat M, Duman S. Kornea epitel bütünlüğünün sağlanmasında amniyon membran transplantasyonunun etkinliği. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji   Kongresi  Antalya, s;230 . 2006
 28. Budak K, Aslan BS, Üstün M, Duman S: Kuruluşundan Bugüne Uluslararası Ankara Göz Banlası Faliyetleri (1993-2005) TOD 40. Ulusal Oftalmoloji   Kongresi  Antalya, s;239 . 2006
 29. Güngör T, Nurözşer AB, Yıldız E, Onat M, Budak K, Örnek F: Travmatik Kornea Yaralanmalarında Penetran Keratoplasti TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi   Antalya, s; 234 ,2006
 30. Özkan G, Nurözler AB, Çaylak EY, Karagüzel HT, Onat M, Budak K, Örnek F.Kornea stroma distrofilerinde penetran keratoplasti. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi   Antalya, s; 230 ,2006
 31. Katırcıoğlu YA, Budak K,Şıngar E,Kasım R, Duman S; Oküler Yüzey Hastalıklarında Amnion Membranı Kullanımı, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, s420 Antalya, 2008
 32. Budak K; Eksimer laser sonrası kornea ektazisi gelişen olgularda tek beşına veya topografi eşlikli PRK ile birlikte yapılan kornea çapraz bağlama tedavisi sonuçlarımız. TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Girne
 33. Budak K: Olgu sunumu: Keratokonusta topografi eşlikli PRK ile birlikte kornea çapraz bağlama tedavisi,TCOD Etkileşimli Toplantısı, TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Girne  
 34. Budak K: Keratokonus tedavisinde topografi eşlikli PRK ile kombine korneal çapraz bağlama tedavisi. TOD 46.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012, Antalya
 35. Budak K: Keratokonusta tedavisinde birinci seçenek: Topografi eşlikli PRK ile birlikte kornea çapraz bağlama tedavisi,TCOD Etkileşimli Toplantısı, TOD 46.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012, Antalya

E. Yazılan ulusal kitaplarda bölümler

 1. Budak K, “ Göz hastalıkları soruları”, Küçük Stajlar: Sınav öncesi kendini ölçme ve genel tekrar serisi, ed. Bektaş A, Medikal Network, 1995, Ankara
 2. Budak K, “Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar”,  Oftalmik İlaçlar, ed. Oto S, Yılmaz G ve Aydın P, Güneş Kitapevi, 2003, Ankara
 3. Budak K,"Kornea Topografisi" Optik Refraksiyon Birim Kitabı 2010

G. Ulusal ve uluslararası lokal toplatılarda sunulan bildiriler

 1. Budak K,  Friedman N ve  Koch DD, “Limbal relaxing incisions in cataract surgery”, T.A.O.S, 1997 ,  San Fransisco,  USA
 2. Aslan BS, Duman S, Karaezli A, Budak K,  “Olgu sunumu, Bir post travmatik katarakt olgusu”, TOD Ankara Şubesi Ekim ayı Bilimsel Gece Toplantısı, 18 Ekim 2001

Makalelere Yapılan Atıf Sayısı: Haziran 2022; 620 atıf, H index 15