Ana Sayfa  

WaveLight EX500 Excimer Laser

500Hz atım hızı ile 1 numarayı 1.4 saniyede düzeltme

Aktif Siklotorsiyon Eksimer Laser Tedavisinde Tam Kontrol

NIDEK QUEST

Refraktif cerrahi ve Eksimer Laser konusunda dünyadaki en önde gelen markalardan olan Nidek firmasının en son geliştirdiği laser

1000 Hz hızında takip sistemi:

Takip sistemleri Eksimer Laser cerrahisinde başarıyı arttıran en önemli faktörlerden biridir. Yapılan laser atışlarının göz hareketlerinden etkilenmeden doğru yere ulaşmasını sağlar. 1000 Hz'lik örnekleme hızı bu konudaki hassasiyeti önemli oranda yükseltir.

Aktif Siklotorsiyon Sistemi:

Astigmatizma tedavisi  ve Wavefront tedavisinde ki başarının en önemli şartlarından biri laser atışlarının doğru aksa yapılabilmesidir.
Özellikle astigmatizması olan hastalarda laserin yapıldığı aksta kaymalar önemli oranda eksik ve yetersiz tedavi yapılmasına neden olur.

  • 10º aks kayması=  Astigmatizma da %34  eksik düzeltmeye
  • 15º aks kayması = Astigmatizma da %50 eksik düzeltmeye neden olur
  • Hasta oturur durumdan yatar duruma geçerken 2 ° - 7° torsiyon olur
  • Laser ameliyatı sırasında ideal sonuç için gözdeki torsiyon miktarının  1º ve altında olması gerekmektedir

Torsiyon kontrol sistemleri aktif ve pasif olarak iki şekilde çalışmaktadır.

Pasif kontrol: Göz damarlarını veya göz bebeği ayrıntılarını kaydederek laser işlemi başlamadan hastanın kafasını doğru pozisyonda yerleştirmek.

Aktif kontrol: Göz damarlarını veya göz bebeği ayrıntılarını kaydederek laser işlemi başlamadan hastanın kafasını doğru pozisyonda yerleştirmek ve online olarak operasyon sırasında da izlenen göz hareketlerine bağlı ortaya çıkan 3-5 derecelik torsiyonların kontrol edilebilmesi. Bu sistemler torsiyon kontrolünde en güvenilir sistemlerdir

Aşağıdaki grafikte sağda aktif torsiyon kontrolü ile astigmatizma tedavisindeki hassasiyet gösterilmektedir.

Super Flex Scan:
Nidek Quest Laser de ki ileri enerji kontrol sistemi ile korneada pürüzsüz ablasyon paterni sağlanabilmektedir. Düzgün ablasyon yüzeyi laser sonrası ileri yıllarda görülen regresyon'u (düzelmede gerileme) önlemede en önemli unsurlardan birisidir.

Nidek Quest Eksimer Laser tedavisi sonrası pürüzsüz ablasyon yüzeyi

OPD Scan (Wavefront analiz cihazı):
Nidek’in geliştirdiği kornea topografisini ve wavefront analizini aynı cihazda toplayan, 1400 noktanın analiz edilebildiği wavefront cihazıdır.
Kornea topografisinin wavefront analizi ile karşılaştırılmasını sağladığı için tedavi planlamasında önemli avantajlar sağlar.